Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
21 DK B 2
Xenofanés (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, X, 6 Kaibel; p. 413f)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ταῦτ᾿ εἴληφεν ὁ Εὐριπίδης ἐκ τῶν τοῦ Κολοφωνίου ἐλεγείων Ξενοφάνους οὕτως εἰρηκότος·
ἀλλ᾿ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην τις ἄροιτο
ἢ πενταθλεύων, ἔνθα Διὸς τέμενος
πὰρ Πίσαο· οῆισ᾿ ἐν ᾿Ολυμπίηι, εἴτε παλαίων
ἢ καὶ πυκτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων,
εἴτε τι δεινὸν ἄεθλον ὃ παγκράτιον καλέουσιν,
ἀστοῖσίν κ᾿ εἴη κυδρότερος προσορᾶν
καί κε προεδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο
καί κεν σῖτ᾿ εἴη δημοσίων κτεάνων
ἐκ πόλεως καὶ δῶρον ὅ οἱ κειμήλιον εἴη·
εἴτε καὶ ἵπποισιν, ταῦτά κε πάντα λάχοι
οὐκ ἐὼν ἄξιος ὥσπερ ἐγώ. ῥώμης γὰρ ἀμείνων
ἀνδρῶν ἠδ᾿ ἵππων ἡμετέρη σοφίη.
ἀλλ᾿ εἰκῆι μάλα τοῦτο νομίζεται, οὐδὲ δίκαιον
προκρίνειν ·ώμην τῆς ἀγαθῆς σοφίης.
οὔτε γὰρ εἰ πύκτης ἀγαθὸς λαοῖσι μετείη
οὔτ᾿ εἰ πενταθλεῖν οὔτε παλαισμοσύνην,
οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον
ῥώμης ὅσσ᾿ ἀνδρῶν ἔργ᾿ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τοὔνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη.
σμικρὸν δ᾿ ἄν τι πόλει χάρμα γένοιτ᾿ ἐπὶ τῶι,
εἴ τις ἀεθλεύων νικῶι Πίσαο παρ᾿ ὄχθας·
οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πόλεως.
... Eurípidés z elegií Xenofana z Kolofónu:
Jestliže rychlostí nohou kdos ve hrách vítězství získal
anebo pentathlem tam, kde Diův posvátný háj
u Písu v Olympii se prostírá, nebo snad v křížku,
vyhrál-li pěstní boj za četných bolestných ran,
nebo ten strašný zápas, jenž pankration se zve;
snad by v něm občanů zrak slavného hrdinu zřel,
snad by i při slavnostech on čestné obdržel křeslo,
snad by ho živit dal na vlastní útraty stát,
snad by mu dal též dar, jenž by mu byl památkou vzácnou;
že by to snad měl i ten, kdo koně řídit umí.
Není však toho hoden jak já! Neb nad sílu mužů
lepší i nad koní běh je naší moudrosti dar.
Avšak o této věci se soudívá nadmíru slepě,
je to však zvrácená věc, sílu i nad moudrost klást.
Je-li přec v obci muž, jenž vyniká v zápase pěstním,
zná-li snad paterý boj, zná-li v křížku se bít,
nebo má rychlé nohy, což zvláštní požívá slávy
z toho, co silný muž závodech dokáže kdy,
tím se nezlepší stát, tím nevzniknou mu lepší řády;
velice malý to zisk pro obec, jestliže kdo
na březích Písu si získá vítězný vínek.
Vždyť přece taková věc nečiní tučnějším stát.
Překlad: F. Stiebitz z: Nejstarší řecká lyrika, Praha 1981, s. 106, upraveno.