Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
21 DK B 1
Xenofanés (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, XI, 7 Kaibel; p. 462c)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων
καὶ κύλικες· πλεκτοὺς δ᾿ ἀμφιτιθεῖ στεφάνους,
ἄλλος δ᾿ εὐῶδες μύρον ἐν φιάληι παρατείνει·
κρατὴρ δ᾿ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης,
ἄλλος δ᾿ οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτέ φησι προδώσειν,
μείλιχος ἐν κεράμοισ᾿ ἄνθεος ὀζόμενος·
ἐν δὲ μέσοισ᾿ ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι·
ψυχρὸν δ᾿ ἔστιν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν·
πάρκεινται δ᾿ ἄρτοι ξανθοὶ γεραρή τε τράπεζα
τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχθομένη·
βωμὸς δ᾿ ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πάντηι πεπύκασται,
μολπὴ δ᾿ ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ θαλίη.
χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις·
σπείσαντας δὲ καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν ᾿ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον᾿
οὐχ ὕβρις πίνειν ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ᾿ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ᾿ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὥς οἱ μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ᾿ ἀρετῆς,
οὔτι μάχας διέπων Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδέ [τε] Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς, τοῖσ᾿ οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι·
θεῶν [δὲ] προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθόν.

Teď jest podlaha síně už čistá a čisté jsou ruce
všechny a poháry též. Věnci nás ovíjí hoch,
líbezně vonnou myrhu zas jiný podává v misce.
Měsidlo stojí zde, veselí libé je v něm;
čeká i jiné víno, jež slibuje trvalou věrnost,
ve džbánech, sladké jak med, nabízí vonný svůj květ.
Kadidlo svatou vůni už rozlévá ve středu našem.
Vody chladivý mok, sladký a čistý, je tu.
Předložen nahnědlý chléb a stůl již důstojný čeká,
na stole sýra tíž, hustý a lahodný med.
Uprostřed stojí oltář a květy je ozdoben celý.
Veselí, radostný ples domem se rozléhá kol.
Nejdříve chválit boha se sluší rozumným mužům,
zbožnou modlitbou tichou, čistými slovy ho ctít.
Po řádné úlitbě pak a prosbě, by po právu jednat
dovedli, poněvadž to první má modlitbou být,
není už hříchem tolik as pít, co sneseš, bys mohl –
nejsi-li příliš stár – bez sluhy k domovu jít.
Toho z mužů je třeba chválit, kdo napiv se, vyjevuje řádně,
jak získat paměť a sílu pro zdatnost.
Ne však toho, kdo boje Titánů, Gigantů,
nebo Kentaurů opěvuje, výplody minulých dob,
prudké sváry, ze kterých není žádný užitek.
Bohy však na mysli mít, je dobré vždy.