Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
21 DK A 36 /4
Xenofanés (zachoval Galénos ve spisu In Hippocratis de natura hominis, XV, 25 K.)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 21 DK A 36 /1 , 21 DK A 36 /2 , 21 DK A 36 /3 , 21 DK A 36 /4cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


κακῶς δὲ καὶ τῶν ἐξηγητῶν ἔνιοι κατεψεύσαντο Ξενοφάνους ὥσπερ καὶ Σαβῖνος ὧδέ πως γράψας αὐτοῖς ὀνόμασιν·
᾿οὔτε γὰρ πάμπαν ἀέρα λέγω τὸν ἄνθρωπον ὥσπερ ᾿Αναξιμένης οὔτε ὕδωρ ὡς Θαλῆς οὔτε γῆν ὡς ἔν τινι (Β 33 ?) Ξενοφάνης᾿·
οὐδαμόθεν γὰρ εὑρίσκεται ὁ Ξενοφάνης ἀποφηνάμενος οὕτως ... καὶ Θεόφραστος δ᾿ ἂν ἐν ταῖς τῶν Φυσικῶν δοξῶν ἐπιτομαῖς τὴν Ξενοφάνους δόξαν, εἴπερ οὕτως εἶχεν, ἐγεγράφει.
Někteří z vykladačů pojednávají Xenofana špatně, jako když třeba Sabinos napsal asi tato slova:
„Pravím, že člověk není ani zcela vzduch, jak u Anaximena, ani voda, jako u Thaléta, ani země, jak někde (praví) Xenofanés.“ (B 33 ?)
Vždyť takový Xenofanův výrok se nikde nenajde (...) Theofrastos by v souhrnech Názorů přírodních filosofů tento Xenofanův názor zaznamenal, kdyby jej měl.