Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
21 DK A 29 /2
Xenofanés (zachoval Filoponos ve spisu In Physica, 125, 27 Vitell.)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 21 DK A 29 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ Πορφύριός φησι τὸν Ξενοφάνη τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν δοξάσαι ἀρχάς, τὴν γῆν λέγω καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ χρῆσιν αὐτοῦ παρατίθεται τοῦτο δηλοῦσαν
᾿γῆ καὶ ὕδωρ πάντ᾿ ἔσθ᾿ ὅσα φύοντ᾿ ἠδὲ γίνονται᾿ (B 29)·
ταύτης δὲ τῆς δόξης δοκεῖ καὶ ῞Ομηρος εἶναι ἐν οἷς φησιν
᾿ἀλλ᾿ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε᾿ (Il. VII, 99).
Porfyrios říká, že Xenofanés jako počátky mínil suché a vlhké, totiž zemi a vodu, a cituje z něho pasáž, aby to objasnil (B 29):
Země a voda je všechno to, co se rodí a vzniká.
Tohoto mínění byl i Homér, když říká (Ilias VII, 99):
Nechť se raději všichni změníte v zemi a vodu!
B 29