Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
16 DK A 1 /2
Petrón (zachoval Plútarchos ve spisu De defectu oraculorum, 23; p. 422d)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 16 DK A 1 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐλέγχει δ᾿ αὐτὸν ὁ τῶν κόσμων ἀριθμὸς οὐκ ὢν Αἰγύπτιος οὐδὲ ᾿Ινδὸς ἀλλὰ Δωριεὺς ἀπὸ Σικελίας, ἀνδρὸς ῾Ιμεραίου τοὔνομα Πέτρωνος· αὐτοῦ μὲν ἐκείνου βιβλίδιον οὐκ ἀνέγνων οὐδὲ οἶδα διασωιζόμενον, ῞Ιππυς δὲ ὁ ῾Ρηγῖνος, οὗ μέμνηται Φανίας ὁ ᾿Ερέσιος (fr. 22; FHG II,300), ἱστορεῖ δόξαν εἶναι ταύτην Πέτρωνος καὶ λόγον, ὡς ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα καὶ τρεῖς κόσμους ὄντας, ἁπτομένους δ᾿ ἀλλήλων κατὰ στοιχεῖον, ὅ τι δὲ τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ᾿κατὰ στοιχεῖον ἅπτεσθαι᾿, μὴ προσδιασαφῶν μηδ᾿ ἄλλην τινὰ πιθανότητα προσάπτων.
Počet světů (kosmón) neukazuje žádný Egypťan ani Ind, nýbrž Dór ze Sicílie, muž z Himer, jménem Petrón. Jeho spisek se bohužel nezachoval. Hippys [?, Hippón?, Hippasos?] z Rhegia, jehož cituje Faniás z Eresu, popisuje tento Petrónův názor a důvod toho, proč je 183 světů [uspořádání?]. Dotýkají [rozněcují?] se prý navzájem podle pořadí [podole prvků?, souhvězdí?], což snad je význam jeho slov “podle pořadí se dotýkat ”, aniž by blíže objasnil, co tím dotýkáním chce říci.