Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
16 DK A 1 /1
Petrón (zachoval Plútarchos ve spisu De defectu oraculorum, 22; p. 422b)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 16 DK A 1 /2



[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τρεῖς καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν εἶναι [κόσμους] συντεταγμένους κατὰ σχῆμα τριγωνοειδές,
οὗ πλευρὰν ἑκάστην ἑξήκοντα κόσμους ἔχειν.
τριῶν δὲ τῶν λοιπῶν ἕκαστον ἱδρῦσθαι κατὰ γωνίαν,
ἅπτεσθαι δὲ τοὺς ἐφεξῆς ἀλλήλων ἀτρέμα περιιόντας ὥσπερ ἐν χορείαι.
Podle Petróna je 183 [světů] uspořádaných [seřazených?] ve tvaru trojúhelníka,
jehož každá strana obsahuje šedesát světů.
Tři zbývající stojí každý v jednom vrcholu.
Sousední světy se navzájem dotýkají, kráčejíce klidně kolem jako při kruhovém tanci.