Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
15 DK A 1 /4
Kerkóps (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, II, 46)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 15 DK A 1 /1 , 15 DK A 1 /2 , 15 DK A 1 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Τούτῳ τις, καθά φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν τρίτῳ Περὶ ποιητικῆς (Rose 75), ἐφιλονείκει ᾿Αντίλοχος Λήμνιος καὶ ᾿Αντιφῶν ὁ τερατοσκόπος, ὡς Πυθαγόρᾳ Κύλων Κροτωνιάτης· καὶ Σύαγρος ῾Ομήρῳ ζῶντι, ἀποθανόντι δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος·
καὶ Κέρκωψ ῾Ησιόδῳ ζῶντι, τελευτήσαντι δὲ ὁ προειρημένος Ξενοφάνης· καὶ Πινδάρῳ ᾿Αμφιμένης ὁ Κῷος· Θάλητι δὲ Φερεκύδης καὶ Βίαντι Σάλαρος Πριηνεύς· Πιττακῷ ᾿Αντιμενίδας καὶ ᾿Αλκαῖος, ᾿Αναξαγόρᾳ Σωσίβιος, καὶ Σιμωνίδῃ Τιμοκρέων.
Jak praví Aristotelés ve třetí knize Poetiky (Rose 75), [Sókrata] ostře kritizoval Antilochos z Lémnu a Antifón Věštec. Podobně Pýthagoru Kylón z Krotónu, Homéra za jeho života Syagros a po smrti Xenofanés z Kolofónu.
Hésioda za živa Kerkóps a po smrti výše zmíněný Xenofanés; Pindara Amfimenés z Kóu, Thaléta zase Ferekýdés a Bianta Salaros z Priény. Pittaka Antimenidás a Alkáios, Anaxagoru Sósibios a Simónida Tímokreón.