Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
14 DK A 13 /1
Pýthagorás (zachoval Porfyrios ve spisu Vita Pythagorae, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 14 DK A 13 /2 , 14 DK A 13 /3 , 14 DK A 13 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἄλλοι δ᾿ ἐκ Θεανοῦς τῆς Πυθώνακτος τὸ γένος Κρήσσης υἱὸν Τηλαυγῆ Πυθαγόρου ἀναγράφουσι καὶ θυγατέρα Μυῖαν, οἱ δὲ καὶ ᾿Αριγνώτην (ὧν καὶ συγγράμματα Πυθαγόρεια σώιζεσθαι). Τίμαιος (fr. 78; FHG I,211) δ᾿ ἱστορεῖ τὴν Πυθαγόρου θυγατέρα καὶ παρθένον οὖσαν ἡγεῖσθαι τῶν παρθένων ἐν Κρότωνι καὶ γυναῖκα τῶν γυναικῶν. τὴν δ᾿ οἰκίαν Δήμητρος ἱερὸν ποιῆσαι τοὺς Κροτωνιάτας, τὸν δὲ στενωπὸν καλεῖν Μουσεῖον.
Podle jiných autorů však Pýthagorovi dala Theanó, rodem Kréťanka, syna Télauga a dceru Myiu, podle některých Arignótu (od nichž se dochovaly pýthagorejské spisy). Tímaios vypráví, že dokud byla Pýthagorova dcera pannou, vodila panny v Krotónu, a ženy, když se stala ženou. Z jejího domu pak Krotónští učinili Démétřinu svatyni a uličku, kde stál, nazvali Uličkou Mús.