Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
14 DK A 8 /4
Pýthagorás (zachoval Porfyrios ve spisu Vita Pythagorae, 9)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 14 DK A 8 /1 , 14 DK A 8 /2 , 14 DK A 8 /3 , 14 DK A 8 /5 , 14 DK A 8 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


γεγονότα δ᾿ ἐτῶν τεσσαράκοντά φησιν ὁ ᾿Αριστόξενος (fr. 4) καὶ ὁρῶντα τὴν τοῦ Πολυκράτους τυραννίδα συντονωτέραν οὖσαν, ὥστε καλῶς ἔχειν ἐλευθέρωι ἀνδρὶ τὴν ἐπιστασίαν τε καὶ δεσποτείαν [μὴ] ὑπομένειν, οὕτως δὴ τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν ἄπαρσιν ποιήσασθαι.
Aristoxenos říká, že Pýthagorás odcestoval do Itálie tehdy, když bylo mu bylo čtyřicet let a viděl, jak se Polykratova tyranida upevňuje, neboť pro svobodného muže není pěkné, když je podroben dohledu a samovládě.