Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
14 DK A 6 /2
Pýthagorás (zachoval Porfyrios ve spisu Vita Pythagorae, 3)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 14 DK A 6 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δοῦρις δ᾿ ὁ Σάμιος ἐν δευτέρωι τῶν ῞Ωρων (F GrHist. 76 F 23; II, 145) παῖδά τ᾿ αὐτοῦ ἀναγράφει ᾿Αρίμνηστον καὶ διδάσκαλόν φησι γενέσθαι Δημοκρίτου. τὸν δ᾿ ᾿Αρίμνηστον κατελθόντ᾿ ἀπὸ τῆς φυγῆς χαλκοῦν ἀνάθημα τῶι ἱερῶι τῆς ῞Ηρας ἀναθεῖναι τὴν διάμετρον ἔχον ἐγγὺς δύο πήχεων, οὗ ἐπίγραμμα ἦν ἐγγεγραμμένον τόδε·
Πυθαγόρεω φίλος υἱὸς ᾿Αρίμνηστός μ᾿ ἀνέθηκε
πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὶ λόγοις σοφίας.
τοῦτο δ᾿ ἀνελόντα Σῖμον τὸν ἁρμονικὸν καὶ τὸν κανόνα σφετερισάμενον ἐξενεγκεῖν ὡς ἴδιον. εἶναι μὲν οὖν ἑπτὰ τὰς ἀναγεγραμμένας σοφίας, διὰ δὲ τὴν μίαν, ἣν Σῖμος ὑφείλετο, συναφανισθῆναι καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῶι ἀναθήματι γεγραμμένας.
Dúris ze Samu však v druhé knize Dob uvádí jeho syna Arimnésta a říká, že byl učitelem Démokrita. Tento Arimnéstos prý po svém návratu z vyhnanství postavil v Héřině svatyni měděný obětní dar, který měl průměr skoro dva lokte, na který nechal napsat toto:
Pýthagorův milý syn Arimnéstos věnoval,
když slovy naleznul mnohou moudrost.
Odtud to vzal hudebník Símos a přisvojil si jako vlastní pravidlo. Prý tam byla napsána sedmerá moudrost, když ale Símos jednu vzal, byly odstraněny i ostatní, které byly na obětním daru napsané.