Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
13 DK A 9
Anaximenés (zachoval Cicero ve spisu Academica, II, 118, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


post eius auditor Anaximenes infinitum aera,
sed ea, quae ex eo orerentur, definita:
gigni autem terram, aquam, ignem, tum ex iis omnia.
Potom se jeho posluchač Anaximenés domníval, že vzduch je bezmezný,
ale ty věci, které se z něho rodí, že jsou vymezené:
rodí se totiž země, voda, oheň, ze kterých pak vše jest.