Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
13 DK A 8
Anaximenés (zachoval Hermiás Apologéta ve spisu Irrisio gentilium philosophorum, 7 Hanson)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐπειδὰν δὲ ἡγήσωμαι δόγμα ἔχειν ἀκίνητον, ᾿Αναξιμένης ὑπολαβὼν ἀντικέκραγεν• ἀλλ' ἐγώ σοί φημι• τὸ πᾶν ἐστιν ἀήρ, καὶ οὗτος πυκνούμενος καὶ συνιστάμενος ὕδωρ καὶ γῆ γίνεται, ἀραιούμενος δὲ καὶ διαχεόμενος αἰθὴρ καὶ πῦρ, εἰς δὲ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐπανιὼν ἀήρ {ἀραιός, εἰ δὲ καὶ πυκνωθῇ, φησίν, ἐξαλλάσσεται}.
καὶ πάλιν αὖ τούτῳ μεθαρμόζομαι καὶ τὸν ᾿Αναξιμένην φιλῶ.
Jakmile jsem se domníval, že mám nehybný názor, vzal si jej Anaximenés a zvolal proti němu: Já ti však říkám: Veškerenstvo je vzduch. A ten se stává vodou a zemí, když se zhušťuje a shromažďuje; stává však se aithérem a ohněm, když se zřeďuje a rozptyluje. Když se pak vrací do své vlastní přirozenosti, stává se vzduchem. {Řídký, jestliže se zhušťuje, jak říká, proměňuje se.}
A tak jsem přijal tento názor a miluji Anaximena.