Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
13 DK A 5 /3
Anaximenés (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 149, 32)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 13 DK A 5 /1 , 13 DK A 5 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐπὶ γὰρ τούτου μόνου Θεόφραστος ἐν τῆι ῾Ιστορίαι (fr. 2 = Dox. 477) τὴν μάνωσιν εἴρηκε καὶ πύκνωσιν, δῆλον δὲ ὡς καὶ οἱ ἄλλοι τῆι μανότητι καὶ πυκνότητι ἐχρῶντο.
Pouze u něj Theofrastos v Historii (fr. 2 = Dox. 477) mluví o zřeďování a zhušťování; je však zřejmé, že [obrazu] zředění a zhušťování užívají i jiní.