Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK B 2
Anaximandros (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, I,6,1 (= A 11))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οὗτος ἀρχὴν ἔφη τῶν ὄντων φύσιν τινὰ τοῦ ἀπείρου, ἐξ ἧς γίνεσθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς κόσμους. ταύτην δ᾿
(Β 2:) ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω,
ἣν καὶ πάντας περιέχειν τοὺς κόσμους.
λέγει δὲ [καὶ] χρόνον ὡς ὡρισμένης τῆς γενέσεως τοῖς οὖσι καὶ τῆς φθορᾶς.
Za počátek jsoucích věcí prohlásil jakousi přirozenost bezmezna (fysis tú apeirú), ze které vznikají nebesa (úranoi) a kosmy (uspořádání) v nich. Tato přirozenost je prý
(B2:) trvalá (aidion) a nestárnoucí
a obklopuje (periechein) všechny kosmy.
Mluví také o čase jakožto o vymezeném vzniku jsoucích věcí, tak jejich zániku.
Součást A 11,1.