Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK B 1
Anaximandros (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 24,13 (= A 9 /1))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


λέγει δ᾿ αὐτὴν μήτε ὕδωρ μήτε ἄλλο τι τῶν καλουμένων εἶναι στοιχείων, ἀλλ᾿ ἑτέραν τινὰ
φύσιν ἄπειρον, ἐξ ἧς ἅπαντας γίνεσθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόσμους·
(B 1) ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι
κατὰ τὸ χρεών·
διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας
κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν,
ποιητικωτέροις οὕτως ὀνόμασιν αὐτὰ λέγων.
Říká, že počátkem není ani voda, ani žádný z takzvaných prvků, nýbrž jakási jiná
přirozenost, která je bezmezná, z níž vznikají všechna nebesa [oblohy, světy?] a světy [uspořádání, prvky?] v nich.
(B 1) Z těch pak je jsoucím věcem vznik, do toho nastává i zánik,
podle nutnosti;
navzájem si totiž platí trest a pokutu za [své] bezpráví,
podle řádu času.
takto to říká slovy dosti básnickými.
---
Verze překladu:
Z jakých věcí pak jsoucí věci mají svůj vznik, do těch nastává i zánik, podle nutnosti,
navzájem si totiž udělují právo i odplatu za [své] bezpráví, podle řádu času.
Součást A 9 /1.