Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 30 /1
Anaximandros (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, V, 19, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 30 /2 , 12 DK A 30 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος ἐν ὑγρῶι γεννηθῆναι τὰ πρῶτα ζῶια φλοιοῖς περιεχόμενα ἀκανθώδεσι, προβαινούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἀποβαίνειν ἐπὶ τὸ ξηρότερον καὶ περιρρηγνυμένου τοῦ φλοιοῦ ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον μεταβιῶναι.
Anaximandros [říká], že první živočichové se zrodili ve vlhku a že je obklopovala ostnatá kůra. V dalších generacích [S přibývajícím věkem – jejich nebo světa?] vystupovali na sušší místa, a když se kůra rozlamovala, po krátký čas přežívali. [Verze překladu: žili po krátký čas jiným způsobem.]
Viz Gordon Lindsay Cambel, Strange creatures, London 2006 – viz Hippolytos, Refut. I,6,6 = A 11,6; viz také závěr A 10.