Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 22 /1
Anaximandros (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 25, 1 Mansfeld-Runia)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 22 /2 , 12 DK A 22 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος κύκλον εἶναι ἐννεακαιδεκαπλασίον τῆς γῆς, ὅμοιον ἁρματείωι [τροχῶι] κοίλην ἔχοντι τὴν ἁψῖδα καὶ πυρὸς πλήρη καθάπερ [τὸν] τοῦ ἡλίου, κείμενον λοξόν, ὡς κἀκεῖνον, ἔχοντα μίαν ἐκπνοὴν οἷον ἐπιστροφὰς αὐλόν. ἐκλείπειν δὲ κατὰ τὰς τροπὰς τοῦ τροχοῦ.
O podstatě Měsíce:
Anaximandros říká, že kruh [ve kterém vyzařuje Měsíc] je 19 krát větší než Země. Je podobný vozovému [kolu], které má dutou obruč plnou ohně, tak jako sluneční kruh. Leží šikmo, jako onen [sluneční]. Má jeden průduch jako píšťala blesku. Fáze [zatmění?] nastávají obraty obruče.