Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 21 /2
Anaximandros (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 20, 1 Mansfeld-Runia)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 21 /1 , 12 DK A 21 /3 , 12 DK A 21 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος κύκλον εἶναι ὀκτωκαιεικοσαπλασίονα τῆς γῆς, ἁρματίou τροχῶι τὴν ἁψῖδα παραπλήσιον ἔχοντα κοίλην, πλήρη πυρός, κατά τι μέρος ἐκφαίνουσαν διὰ στομίου τὸ πῦρ ὥσπερ διὰ πρηστῆρος αὐλοῦ (B 4)· καὶ τοῦτ᾿ εἶναι τὸν ἥλιον.
O podstatě Slunce:
Anaximandros [mluví o kruhu], který je 28 krát větší než Země, a který je podobný vozovému kolu; má dutou obruč plnou ohně. Na jednom místě se skrze ústí ukazuje oheň, tak jako skrz píšťalu blesku (B 4). A toto je Slunce.