Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 21 /1
Anaximandros (zachoval Achilleus Tatios ve spisu Isagoga excerpta, 19, 16)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 21 /2 , 12 DK A 21 /3 , 12 DK A 21 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τινὲς δέ, ὧν ἐστι καὶ ᾿Αναξίμανδρος, φασὶ πέμπειν αὐτὸν (τὸν ἥλιον) τὸ φῶς σχῆμα ἔχοντα τροχοῦ. ὥσπερ γὰρ ἐν τῶι τροχῶι κοίλη ἐστὶν ἡ πλήμνη, ἔχει δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς ἀνατεταμένας τὰς κνημῖδας πρὸς τὴν ἔξωθεν τῆς ἁψῖδος περιφοράν, οὕτω καὶ αὐτὸν ἀπὸ κοίλου τὸ φῶς ἐκπέμποντα τὴν ἀνάτασιν τῶν ἀκτίνων ποιεῖσθαι καὶ ἔξωθεν αὐτὰς κύκλωι φωτίζειν. τινὲς δὲ ὡς ἀπὸ σάλπιγγος ἐκ κοίλου τόπου καὶ στενοῦ ἐκπέμπειν αὐτὸν τὸ φῶς ὥσπερ πρηστῆρας.
Někteří, mezi něž patří Anaximandros, říkají, že [Slunce] vydává světlo a má tvar obruče [kola], Jako je totiž v obruči [kola] dutina (do které jsou zasazeny jeho paprsky...???). Stejně tak i Slunce tím, že (když?) vysílá světlo z dutiny (a) působí, že paprsky směřují, (?) vedou ven a svítí v [obíhajícím] kruhu. Někteří pak říkají, že Slunce vysílá světlo jakoby z píšťaly, z dutého a úzkého místa, jakoby blesky.
Nedokončený překlad s problémy.