Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 9 /1
Orfika (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, XII, 6; 1071b 26)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK B 9 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καίτοι εἰ ὡς λέγουσιν οἱ θεολόγοι οἱ ἐκ Νυκτὸς γεννῶντες ἢ ὡς οἱ φυσικοὶ ᾿ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα᾿ (DK 59 B 1) φασί, τὸ αὐτὸ ἀδύνατον. ...
Toto by ovšem bylo nemožné podle řečí theologů, podle nichž [vše?, svět?] vzniká z noci, i podle fyziků, kteří tvrdí, že všechny věci byly pospolu (Anaxagorás B 1). Vždyť jak by se to pohybovalo, kdyby nebyla nějaká příčina uskutečnění?