Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 17 /4
Anaximandros (zachoval Cicero ve spisu De natura deorum, I, 10, 25)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 17 /1 , 12 DK A 17 /2 , 12 DK A 17 /3 , 12 DK A 17 /5 , 12 DK A 17 /6 , 12 DK A 17 /7 , 12 DK A 17 /8[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Anaximandri autem opinio est nativos esse deos longis intervallis orientis occidentisque, eosque innumerabilis esse mundos. sed nos deum nisi sempiternum intellegere qui possumus?
Anaximandrovo mínění však je, že bohové se rodí v dlouhých intervalech vzniku a zániku, a že jsou nespočetnými světy. Avšak jakého jiného boha můžeme chápat my, než věčného?