Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
87 DK B 29
Antifón Sofista (zachoval Galénos ve spisu In Hippocratis librum epidemiarum comm., III, 32 = XVIIa p. 681 Kühn)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οὕτω δὲ καὶ παρ᾿ ᾿Αντιφῶντι κατὰ τὸ δεύτερον τῆς ᾿Αληθείας ἔστιν εὑρεῖν γεγραμμένην τὴν προσηγορίαν (εἰλούμενον) ἐν τῆιδε τῆι ῥήσει·
„ὅταν οὖν γένωνται ἐν τῶι ἀέρι ὄμβροι τε καὶ πνεύματα ὑπεναντία ἀλλήλοις, τότε συστρέφεται τὸ ὕδωρ καὶ πυκνοῦται κατὰ πολλά· ὅ τι δ᾿ ἂν τῶν ξυμπιπτόντων κρατηθῆι, τοῦτ᾿ ἐπυκνώθη καὶ συνεστράφη ὑπό τε τοῦ πνεύματος εἰλούμενον καὶ ὑπὸ τῆς βίας.
καὶ γὰρ καὶ οὗτος τὸ κατακλειόμενον ἢ συνειλούμενον εἰς ἑαυτὸ φαίνεται δηλῶν διὰ τῆς εἰλούμενον φωνῆς.“
Toto lze nalézt u Antifóna, v druhé knize Pravdy (...) :
„Když ve vzduchu vzniknou deště a navzájem protikladná vanutí, tu se voda na mnoha místech spojuje a zhušťuje. Pokud je pak ovládnuta srážením, zhustí se, a stlačována silou větru se spojí do krup.“
(...)