Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 17 /2
Anaximandros (zachoval Simplikios ve spisu In De caelo, 615, 13)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 17 /1 , 12 DK A 17 /3 , 12 DK A 17 /4 , 12 DK A 17 /5 , 12 DK A 17 /6 , 12 DK A 17 /7 , 12 DK A 17 /8[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος δὲ Θαλοῦ πολίτης καὶ ἑταῖρος ... ἄπειρον δὲ πρῶτος ὑπέθετο, ἵνα ἔχηι χρῆσθαι πρὸς τὰς γενέσεις ἀφθόνως· καὶ κόσμους δὲ ἀπείρους οὗτος καὶ ἕκαστον τῶν κόσμων ἐξ ἀπείρου τοῦ τοιούτου στοιχείου ὑπέθετο ὡς δοκεῖ.
Anaximandros spoluobčan a druh Thaléta... jako první předpokládal bezmezno, aby [je] mohl použít k přehojným vznikům. A jak se zdá, Anaximandros předpokládal i neomezené kosmy a každý z těchto kosmů je z takovéhoto neomezeného prvku.