Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 16 /3cfr
Anaximandros (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, XII, 2; 1069b19 Ross )

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 16 /1 , 12 DK A 16 /1cfr , 12 DK A 16 /2 , 12 DK A 16 /3 , 12 DK A 16 /4odstranit[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀλλὰ καὶ ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνάμει μέντοι ὄντος, ἐκ μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείᾳ. καὶ τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ᾿Αναξαγόρου ἕν· βέλτιον γὰρ ἢ ᾿ὁμοῦ πάντα᾿, καὶ ᾿Εμπεδοκλέους τὸ μῖγμα καὶ ᾿Αναξιμάνδρου, καὶ ὡς Δημόκριτός φησιν.
Všechno vzniká ze jsoucího, totiž z toho, co je v možnosti, zatímco z nejsoucího se nic neuskutečňuje. A toto [to v možnosti] je ono Anaxagorovo jedno – neboť to je lepší výraz než jeho “všechno pospolu” i než Empedokleova a Anaximandrova směs, a jak říká Démokritos.
= Anaxagorás A 61 /1. U Aristotela následuje Démokritos A 57.