Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
87 DK B 2
Antifón Sofista (zachoval Galénos ve spisu In Hippocratis librum de officina medici comm., vol. 18b; p. 656 Kühn)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καί·
πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις ἡ γνώμη τοῦ σώματος ἡγεῖται καὶ εἰς ὑγίειαν καὶ νόσον καὶ εἰς τὰ ἄλλα πάντα.
A dále říká:
Neboť poznání těla vede všechny lidi jak ke zdraví, tak k nemoci i ke všemu dalšímu.