Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
87 DK B 1 /1
Antifón Sofista (zachoval Galénos ve spisu In Hippocratis librum de officina medici comm., vol. 18b; p. 656 Kühn)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 87 DK B 1 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὥσπερ καὶ ὁ ᾿Αντιφῶν ἐν τῶι προτέρωι τῆς ᾿Αληθείας οὕτω λέγων·
ταῦτα δὲ γνοὺς εἴσηι ἕν τι οὐδὲν [ὂν] αὐτῶι οὔτε ὧν ὄψει ὁρᾶι [ὁ ὁρῶν] μακρότατα οὔτε ὧν γνώμηι γιγνώσκει ὁ μακρότατα γιγνώσκων.
Jak říká i Antifón v první knize Pravdy:
Nic však není samo jednotlivé; ani nic z toho, co zrakem vidí ten, kdo vidí největší; ani nic z toho, co důvtipem poznává ten, kdo poznává největší.