Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
87 DK A 7
Antifón Sofista (zachoval Lúkiános ve spisu Verrae historiae, II, 33 Macleod)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


[᾿Ονείρων νῆσος] καὶ πλησίον ναοὶ δύο ᾿Απάτης καὶ ᾿Αληθείας· ἔνθα καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ μαντεῖον, οὗ προειστήκει προφητεύων ᾿Αντιφῶν ὁ τῶν ὀνείρων ὑποκριτὴς ταύτης παρὰ τοῦ ῞Υπνου λαχὼν τῆς τιμῆς.
[Na Ostrově Snů:] ... a blízko [pramene] dva chrámy, Šalby a Pravdy, kde je též jejich vnitřní svatyně a věštírna, kterou spravoval a v níž prorokoval Antifón, vykladač snů, jemuž se od Spánku dostalo této cti.