Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
87 DK A 1
Antifón Sofista (zachoval Suda ve spisu Lexicon Suda, s.v. Antifón)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αντιφῶν ᾿Αθηναῖος τερατοσκόπος καὶ ἐποποιὸς καὶ σοφιστής· ἐκαλεῖτο δὲ Λογομάγειρος.
᾿Αντιφῶν ᾿Αθηναῖος ὀνειροκρίτης· Περὶ κρίσεως ὀνείρων (B 78-81) ἔγραψεν.
Antifón z Athén, vykladač věštebných znamení, epický básník a sofista. Říkalo se mu „Kuchař slov“.
Antifón z Athén, vykladač snů. Napsal O posuzování snů.
Viz B 78 - 81.