Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
86 DK B 6
Hippiás (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 15,1-2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


φέρε ἄντικρυς μαρτυροῦντα ἡμῖν ῾Ιππίαν τὸν σοφιστὴν τὸν ᾿Ηλεῖον, ὃς τὸν αὐτὸν περὶ τοῦ προκειμένου μοι σκέμματος ἧκεν λόγον, παραστησώμεθα ὧδέ πως λέγοντα·
(2) τούτων ἴσως εἴρηται τὰ μὲν ᾿Ορφεῖ, τὰ δὲ Μουσαίωι κατὰ βραχὺ ἄλλωι ἀλλαχοῦ, τὰ δὲ ῾Ησιόδωι τὰ δὲ ῾Ομήρωι, τὰ δὲ τοῖς ἄλλοις τῶν ποιητῶν, τὰ δὲ ἐν συγγραφαῖς τὰ μὲν ῞Ελλησι τὰ δὲ βαρβάροις· ἐγὼ δὲ ἐκ πάντων τούτων τὰ μέγιστα καὶ ὁμόφυλα συνθεὶς τοῦτον καινὸν καὶ πολυειδῆ τὸν λόγον ποιήσομαι.
Jako svědka [toho, že Řekové si přivlastňují cizí nauky] uveďme sofistu Hippia z Élidy, jenž nad problémem, kterým se tu zabývám, dospívá ke stejnému závěru. Říká toto:
(2) Něco z toho snad vyslovil Orfeus, něco zase Músaios, zkrátka různí autoři na různých místech, něco také Hésiodos, něco Homér, něco ostatní básníci, něco však i prozaici, jak z Řeků, tak z barbarů.