Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 16 /1
Anaximandros (zachoval Alexandros z Afrodisiady ve spisu In Metaphysica, 60, 8)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 16 /1cfr , 12 DK A 16 /2 , 12 DK A 16 /3 , 12 DK A 16 /3cfr , 12 DK A 16 /4odstranit[Přepnout na jednoduché zobrazení]


προσέθηκε δὲ τῆι ἱστορίαι καὶ τὴν ᾿Αναξιμάνδρου δόξαν, ὃς ἀρχὴν ἔθετο τὴν μεταξὺ φύσιν ἀέρος τε καὶ πυρός, ἢ ἀέρος τε καὶ ὕδατος· λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως.
Ke svým zkoumáním přidal [Aristotelés] také názor Anaximandra, který předpokládal, že počátkem je prostřední přirozenost mezi vzduchem a ohněm, nebo vzduchem a vodou; neboť se [tam] mluví obojím způsobem.
Podle DK: Chybný Alexandrův výklad těchto míst Aristotela: De caelo III, 5; p. 303b 12; Metaph. I, 7; p. 988a 30. Proti tomu viz Aristotelés, Physica I, 4; 187a12-20 = A 16 /2.