Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 15 /cfr
Anaximandros (zachoval Aristotelés ve spisu Physica, III, 4; 203a16)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 15[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οἱ δὲ περὶ φύσεως πάντες [ἀεὶ] ὑποτιθέασιν ἑτέραν τινὰ φύσιν τῷ ἀπείρῳ τῶν λεγομένων στοιχείων, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξὺ τούτων.
Všichni ti, kteří mluví o přirozenosti, předpokládají, že pod bezmeznem je jakási přirozenost takzvaných prvků, např. voda, vzduch nebo to, co je mezi nimi.
K této Aristotelově představě ovšem není žádný dúvod.