Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 9a
Anaximandros (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 154, 14)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ Θεόφραστος δὲ τὸν ᾿Αναξαγόραν εἰς τὸν ᾿Αναξίμανδρον συνωθῶν καὶ οὕτως ἐκλαμβάνει τὰ ὑπὸ ᾿Αναξαγόρου λεγόμενα, ὡς δύνασθαι μίαν αὐτὸν φύσιν λέγειν τὸ ὑποκείμενον· γράφει δὲ οὕτως ἐν τῆι Φυσικῆι ἱστορίαι (fr. 4; Dox. 479)·
᾿οὕτω μὲν οὖν λαμβανόντων δόξειεν ἂν ποιεῖν τὰς μὲν ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους, ὥσπερ εἴρηται, τὴν δὲ τῆς κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν μίαν. εἰ δέ τις τὴν μίξιν τῶν ἁπάντων ὑπολάβοι μίαν εἶναι φύσιν ἀόριστον καὶ κατ᾿ εἶδος καὶ κατὰ μέγεθος, ὅπερ ἂν δόξειε βούλεσθαι λέγειν, συμβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτῶι λέγειν τήν τε τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν, ὥστε πάντως φαίνεται τὰ σωματικὰ στοιχεῖα παραπλησίως ποιῶν ᾿Αναξιμάνδρωι.᾿
Theofrastos dává dohromady Anaxagoru a Anaximandra a vykládá to, co říká Anaxagorás, způsobem, že je to možné [pochopit] tak, že podklad je jedna přirozenost. V Dějinách názorů badatelů o přírodě píše toto:
„Když to tedy vezmeme takto, zdálo by se, že podle [Anaxagory] jsou látkové počátky bezmezné, jak bylo řečeno, a příčina pohybu a vzniku je jedna. Kdyby se však někdo domníval, že směs všech věcí je jedna přirozenost, která je neomezená jak co do tvaru i co do velikosti, což by se zdálo, že chce říci, pak musí tvrdit, že jsou dva počátky: přirozenost bezmezna a mysl; takže se zcela zdá, že předpokládá tělesné prvky stejným způsobem jako Anaximandros.“
Simklikiův citát o Anaximandrovi je z: Theofrastos fr. 4; Dox. 479; viz týž citát = Anaxagorás A 41.