Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 1b
Orfika (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, I, 131,3)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοὺς μὲν ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον (cfr. 2 B 20a – B 22) ᾿Ονομακρίτου εἶναι λέγουσι, τὸν Κρατῆρα δὲ τὸν ᾿Ορφέως Ζωπύρου τοῦ ῾Ηρακλεώτου, τήν τε Εἰς ῞Αιδου κατάβασιν Προδίκου τοῦ Σαμίου.
Také věštebné výroky připisované Músaiovi [ve skutečnosti] vyslovil Onomakritos. Orfeův Kratér je pak dílo Zópyra z Hérakleie a Sestup do Hádu zase Prodika ze Samu.
viz Músaios B 20a až B 22