Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 9 /2
Anaximandros (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 150, 24)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 9 /1 , 12 DK A 9 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐνούσας γὰρ τὰς ἐναντιότητας ἐν τῷ ὑποκειμένῳ, ἀπείρῳ ὄντι σώματι, ἐκκρίνεσθαί φησιν ᾿Αναξίμανδρος, πρῶτος αὐτὸς ἀρχὴν ὀνομάσας τὸ ὑποκείμενον. ἐναντιότητες δέ εἰσι θερμὸν ψυχρὸν ξηρὸν ὑγρὸν καὶ τὰ ἄλλα.
Anaximandros praví, že protiklady jsou v podkladu, který je neomezeným tělem, a vydělují se z něj. Jako první nazval podklad počátkem. Protiklady pak jsou: teplé, chladné; suché, vlhké; a ostatní.
Viz Hérakleitos B 126. Podobně také Corpus hippocaticum.