Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 7
Anaximandros (zachoval Themistios ve spisu Orationes, 36, p. 317)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐθάρρησε πρῶτος ὧν ἴσμεν ῾Ελλήνων λόγον ἐξενεγκεῖν περὶ φύσεως συγγεγραμμένον.
Anaximandros se jako první z Řeků, o kterých víme, odvážil vydat psaný výklad o přírodě.
Viz A 1, 2: Ze svých názorů utvořil heslovitý výklad, který se dostal do rukou Apollodórovi z Athén.