Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 6 /2
Anaximandros (zachoval Strabón ve spisu Geographica, I, p. 7 Casaubon)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 6 /1 , 12 DK A 6 /2cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


... τοὺς πρώτους μεθ᾿ ῞Ομηρον δύο φησὶν ᾿Ερατοσθένης, ᾿Αναξίμανδρόν τε Θαλοῦ γεγονότα γνώριμον καὶ πολίτην καὶ ῾Εκαταῖον τὸν Μιλήσιον (F GrHist. ebd. T 11 b) τὸν μὲν οὖν ἐκδοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν δὲ ῾Εκαταῖον καταλιπεῖν γράμμα πιστούμενον ἐκείνου εἶναι ἐκ τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς.
Eratosthenés tvrdí, že dva první [zeměpisci] po Homérovi byli Anaximandros, známý a spoluobčan Thalétův, a Hekataios z Mílétu. Anaximandros prý jako první vydal zeměpisnou mapu a Hekataios odkázal nákres, o kterém se díky jeho dalším spisům věřilo, že pochází od Anaximandra.
Viz Hérodotos, Historiae IV, 36: Směji se však, když vidím, že již mnozí nakreslili obvod Země a nikdo to rozumně nevyložil. Malují, jak Ókeanos obtéká dokola Zemi, která je kulatá jako podle kružítka, a Asii dělají stejně velkou jako Evropu.