Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 4 /cfr
Anaximandros (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, II,109)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


πόλον μὲν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον οἱ ῞Ελληνες.


Polos je možná výraz pro sluneční hodiny s šikmou osou.
Sluneční hodiny, gnómón a 12 dílů dne Řekové poznali od Babylóňanů.