Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 2
Anaximandros (zachoval Suda ve spisu Lexicon Suda, s.v. Anaximandros = Alfa 1986, 1-6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος φιλόσοφος συγγενὴς καὶ μαθητὴς καὶ διάδοχος Θάλητος. πρῶτος δὲ ἰσημερίαν εὗρε καὶ τροπὰς καὶ ὡρολογεῖα, καὶ τὴν γῆν ἐν μεσαιτάτωι κεῖσθαι. γνώμονά τε εἰσήγαγε καὶ ὅλως γεωμετρίας ὑποτύπωσιν ἔδειξεν. ἔγραψε Περὶ φύσεως, Γῆς περίοδον καὶ Περὶ τῶν ἀπλανῶν καὶ Σφαῖραν καὶ ἄλλα τινά.
Anaximandros, syn Praxiadův, Míléťan, filosof; příbuzný, žák a nástupce Thalétův. První objevil rovnodennost, slunovraty a hodiny i to, že Země leží v úplném středu [světa]. Zavedl gnómón a vůbec ukázal základy geometrie. Napsal: O přírodě, Obvod [= Mapa] Země, O stálicích, Sféra, a některé jiné spisy.
Heslo byzantského slovníku stručně referuje stené podání jako u Diogena Laertia (A 1) a dodává geometrii a údajné spisy, asi jde spíše o témata Anaximandrova jediného spisu.