Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 294
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, IV, 50, 20)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημοκρίτου. ἰσχὺς καὶ εὐμορφίη νεότητος ἀγαθά, γήραος δὲ σωφροσύνη ἄνθος.
Démokritos: Sila a sličnost jsou statky mládí, vědomí je květem stáří.