Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 236
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, III, 20, 56)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημοκρίτου. θυμῶι μάχεσθαι μὲν χαλεπόν· ἀνδρὸς δὲ τὸ κρατέειν εὐλογίστου.
Démokritos: Bojovat s touhou je obtížné, ale rozvážnému muži sluší ji ovládat.