Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 211
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, III, 5, 27)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημοκρίτου. σωφροσύνη τὰ τερπνὰ ἀέξει καὶ ἡδονὴν ἐπιμείζονα ποιεῖ.
Démokritos: Vědomí rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.