Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 210
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, III, 5, 26)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημοκρίτου. τράπεζαν πολυτελέα μὲν τύχη παρατίθησιν, αὐταρκέα δὲ σωφροσύνη.
Démokritos: Osud (tyché, náhoda) předkládá bohatý stůl, vědomí však soběstačný.