Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 13c
Thalés (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 12, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Θαλῆς, Πυθαγόρας καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ μεμερίσθαι τὴν τοῦ παντὸς οὐρανοῦ σφαῖραν εἰς κύκλους πέντε, οὕστινας προσαγορεύουσι ζώνας. καλεῖται δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἀρκτικὸς καὶ ἀειφανής, ὁ δὲ θερινὸς τροπικός, ὁ δὲ ἰσημερινός, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικός, ὁ δὲ ἀνταρκτικός τε καὶ ἀφανής. λοξὸς δὲ τοῖς τρισὶ μέσοις ὁ καλούμενος ζωιδιακὸς ὑποβέβληται παρεπιψαύων τῶν μέσων τριῶν. πάντας δὲ αὐτοὺς ὁ μεσημβρινὸς πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τῶν ἄρκτων ἐπὶ τὸ ἀντίξουν τέμνει.
Thalés, Pýthagorás a ti, kdo od nich pocházejí, rozdělují sféru všeho nebe do pěti kruhů, které prohlašují za pásy. Nazývají se: severní a vždy viditelný, letní obratník, rovnodennostní, zimní obratník, protiseverní a tudíž neviditelný. Kruh šikmý k těm třem vnitřním se nazývá zodiak, dotýká se těch tří středních. Všechny je pak kolmo protíná polední kruh, od severu k protikladnému [směru].
Mansfeld–Runia