Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 144
Démokritos (zachoval Filodémos ve spisu De music., D 31; p. 108, 29 Kemke)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημόκριτος μὲν τοίνυν, ἀνὴρ οὐ φυσιολογώτατος μόνον τῶν ἀρχαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορουμένων οὐδενὸς ἧττον πολυπράγμων, μουσικήν φησι νεωτέραν εἶναι καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι λέγων μὴ ἀποκρῖναι τἀναγκαῖον, ἀλλὰ ἐκ τοῦ περιεῦντος ἤδη γενέσθαι.
Démokritos (...) říká, že hudba je mladší [než ostatní dovednosti] a jako příčinu uvádí, že ji nevytvořila nouze, ale že vznikla až z nadbytku.
viiz B 154