Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 119 /3
Démokritos (zachoval Epikúros ve spisu Sent., 16 (p. 74, 17 Us.))

Součástí tohoto zlomku jsou také: 68 DK B 119 /1 , 68 DK B 119 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


βραχέα σοφῶι τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διώικηκε καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.
ἄνθρωποι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἰδίης ἀβουλίης. βαιὰ γὰρ φρονήσει τύχη μάχεται, τὰ δὲ πλεῖστα ἐν βίωι εὐξύνετος ὀξυδερκείη κατιθύνει.
(...)
Lidé si vytvořili obraz osudu (tyché, náhody)na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností a většinu věcí v životě řídí rozumný bystrozrak.
př. K. Svoboda