Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 117 /1
Démokritos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, IX, 72)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 68 DK B 117 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημόκριτος δὲ τὰς ποιότητας ἐκβάλλων, ἵνα φησί· „νόμωι θερμόν, νόμωι ψυχρόν, ἐτεῆι δὲ ἄτομα καὶ κενόν“ (Β 125) καὶ πάλιν·
„ἐτεῆι δὲ οὐδὲν ἴδμεν· ἐν βυθῶι γὰρ ἡ ἀλήθεια“.

Démokritos zavrhuje vlastnosti, když říká: „Podle zvyku chladné, podle zvyku teplé, ve skutečnosti však atomy a prázdnota.“ (B 125) A dále:
„Ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je v hlubině.“