Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 33 /1
Démokritos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, IV, 149,4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 68 DK B 33 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


διόπερ ὁ Δημόκριτος εὖ λέγει, ὡς „[ἡ] φύσις τε καὶ διδαχὴ παραπλήσιόν ἐστι“ καὶ τὴν αἰτίαν συντόμως προσαποδέδωκεν· „καὶ γὰρ ἡ διδαχὴ μεταρυθμίζει τὸν ἄνθρωπον, μεταρυθμοῦσα δὲ φύσις ποιεῖ“.
Proto Démokritos správně říká, že „přirozenost a vzdělání mají k sobě velmi blízko,“ a stručně dodejme proč: „Vzdělání totiž člověka přetváří a rovněž přirozenost tvoří tak, že přetváří.“
př. V. Černušková