Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 21
Démokritos (zachoval Dión Chrysostomos ve spisu Orationes, Oratio 53, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ μὲν Δημόκριτος περὶ ῾Ομήρου φησὶν οὕτως·
῞Ομηρος φύσεως λαχὼν θεαζούσης ἐπέων κόσμον ἐτεκτήνατο παντοίων,
ὡς οὐκ ἐνὸν ἄνευ θείας καὶ δαιμονίας φύσεως οὕτως καλὰ καὶ σοφὰ ἔπη ἐργάσασθαι.
Démokritos se o Homérovi vyjádřil takto:
Homér, jemuž se dostalo božského nadání, vytvořil svět všelikých veršů (...)