Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 3 /2
Orfika (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, III,17,1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK B 3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ή ἄξιον δὲ καὶ τῆς Φιλολάου λέξεως μνημονεῦσαι· λέγει γὰρ ὁ Πυθαγόρειος ὧδε·
„μαρτυρέονται δὲ καὶ οἱ παλαιοὶ θεολόγοι τε καὶ μάντιες, ὡς διά τινας τιμωρίας ἁ ψυχὰ τῷ σώματι συνέζευκται καὶ καθάπερ ἐν σήματι τούτῳ τέθαπται.“
Je vhodné připomenout i Filoláova slova. Tento Pýthagorův žák říká:
„I staří theologové a věštci dosvědčují, že duše je připoutána k tělu za trest, je v něm pohřbena jako v hrobě.”
= Filoláos B 14. Cfr. Filoláos B 15.