Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 5 /2
Thalés (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, I, 65,1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 11 DK A 5 /1 , 11 DK A 5 /3 , 11 DK A 5 /4 , 11 DK A 5 /5 , 11 DK A 5 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Θαλῆν δὲ Εὔδημος (fr. 94 Sp., cfr. 21 B 19) ἐν ταῖς ᾿Αστρολογικαῖς ἱστορίαις τὴν γενομένην ἔκλειψιν τοῦ ἡλίου προειπεῖν φησι, καθ᾿ οὓς χρόνους συνῆψαν μάχην πρὸς ἀλλήλους Μῆδοί τε καὶ Λυδοὶ βασιλεύοντος Κυαξάρους μὲν τοῦ ᾿Αστυάγους πατρὸς Μήδων, ᾿Αλυάττου δὲ τοῦ Κροίσου Λυδῶν. συνᾴδει δὲ αὐτῷ καὶ ῾Ηρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ. εἰσὶ δὲ οἱ χρόνοι ἀμφὶ τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα (580/577 BC).
O Thalétovi Eudémos v Dějinách astronomie říká, že předpověděl zatmění Slunce, které nastalo v čase bitvy mezi Médy a Lýdy, tedy za vlády médského krále Kyaxara, otce Astyagova a lýdského krále Alyatta, otce lýdského Kroisa. S tím souhlasí také Hérodotos v první knize svých Dějin (viz A 5/1). Bylo to v letech kolem padesáté olympiády (580/577 před n. l.).